Pravidla chování a pohybu v Lázních Jupiter

  • V celém objektu Lázní Jupiter je zakázáno kouřit
  • V prostorách určených pro procedury je nutné zachovat klid a omezit hlučnost
  • Klientům doporučujeme nenosit do lázní drahé předměty (šperky, cenosti, vysoké finanční částky a podobně), v případě, že si klient tyto věci přinese, může je je nechat uschovat u personálu v recepci proti podpisu. Za odložené věci nelze ručit. Klient je povinen si veškeré své osobní věci uschovat a uzamknout ve skříňce. V případě poškození zámku, nebo jiného patrného poškození skříňky je klient povinen toto okamžitě nahlásit personálu Lázní Jupiter.
  • V objektu se během dne může provádět mimořádný úklid, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po chodbách a dbát pokynů personálu Lázní Jupiter.
  • V případě jakékoliv nejasnosti, nebo požadavků je potřeba kontaktovat personál Lázní Jupiter
  • Klient je povinen se na objednanou proceduru dostavit včas ve sjednaném termínu. V případě, že přijde pozdě již nemusí být obsloužen a procedura propadá bez náhrady ze strany Lázní Jupiter.

Zanechat komentář

Rezervace telefonem
Translate this page »